Telefon
WhatsApp

HACI BEKTAŞ-I VELİ

  • Kitap Kategorisi : ARMAĞAN KİTAPLAR
  • Kitap Adı : HACI BEKTAŞ-I VELİ

Hacı Bektaş-ı Velî’nin temeli insanlığa, insan haklarına, toplumsal barışa ve eşitliğe dayanan görüşleri, UNESCO’nun da temel hedef ve amaçları arasında yer almaktadır.

Anma ve Armağan Kitaplar Dizisi - 6

HACI BEKTAŞ-I VELÎ

 

  1. Basım

IKSY: 49

Ihlamur Kitap: 35

Eylül 2021

ISBN: 978-605-70786-3-6

432 Sayfa

Ciltli

 

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Atabey KILIÇ

Prof. Dr. Gıyasettin AYTAŞ

Prof. Dr. Hayrettin İVGİN

Prof. Dr. İsmail ERDOĞAN

 

TAKDİM

Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ

 

SUNUŞ

Hakan SARI - Yusuf KOŞAR

GÜLBANG

Hüseyin DEDEKARGINOĞLU

 

Alevîlik-Bektaşîlikte Kurban Erkânı ve Ritüellerinin Kültürel Temelleri / Ahmet GÜNŞEN

Türkiye ve Balkan Türklüğünün Manevî Mimarı: Hacı Bektaş-ı Velî / Ali YAKICI

Hünkâr Hacı Bektaş-ı Velî ve Alevî Ocakları / Ali YAMAN

Menâkıb-Nâme veya Velâyet-nâme’den Hareketle Hünkâr Hacı Bektaş-ı Velî Hazretlerine Dair / Atabey KILIÇ

Türklerde Ehl-i Beyt Sevgisi ve Hacı Bektaş-ı Velî / Baki Yaşa ALTINOK

Bektaşî Nefeslerinin Türk Halk ve Sanat Müzikleri Açısından İncelenmesi / Erdem ÖZDEMİR

Hacı Bektaş-ı Velî’nin Makâlât’ında Ahmed-i Yesevî  İzleri / Eyup BARLAK

İbrahim Murat’ın ‘Hacı Bektaş-ı Veli’nin 14 Sırrı’ Kitabından Hacı Bektaş-ı Velî’nin Felsefesine Bakmak / Fatih SAKALLI

Hacı Bektaş’tan Hz. Âdem’e Buğday Tanesinin Söylediğidir / Gamze Akbaş ARSLANOĞLU

Hünkâr Hacı Bektaş Velî Felsefesinin Arka Planı / Gıyasettin AYTAŞ

Hacı Bektaş Velî Günümüz İnsanına Ne Söylüyor? / Gıyasettin AYTAŞ

Hacı Bektaş-ı Velî ve Bektaşîlik / Gülağ ÖZ

Balkan Türk Folkloru Çalışmalarında Hacı Bektaş-ı Velî  İzleri / Gülçin BALAT

Bektaşî Fıkralarında Hoşgörü / H. Dursun GÜMÜŞOĞLU - Hüseyin CILGA

Emine Işınsu’nun Hacı Bektaş Veli Romanı Ekseninde Anadolu’da Birlikte Yaşama Kültürünün Mimarlarından Biri Olarak Hacı Bektaş-ı Velî / H. Ömer ÖZDEN

Korku ile Umut Arasında: Hacı Bektaş-ı Velî’nin Yaşadığı Dönemde Anadolu / Harun YILDIZ

Hacı Bektaş-ı Velî’nin Makâlât’ında Kaynak Olarak Kur’an ve Hadis / Hasan KAVRUK - Emine ÖZLEK

Hoca Ahmed-i Yesevî’nin Fakrnâme’si Ve Hacı Bektaş-ı Velî’nin Makâlât’ında Dört Kapı Kırk Makam İnanç Eğitim Yolunun Karşılaştırılması /  Hayrettin İVGİN

Hacı Bektaş Velî ve Hacı Bektaş Ocağı / Hüseyin DEDEKARGINOĞLU

Hacı Bektaş-ı Velî’ye Göre Akıl - İman ve Ahlak İlişkisi / İsmail ERDOĞAN

Hacı Bektaş Velâyet-nâmesi’nde Yer Alan Bazı Mitik Motifler Üzerine / İsmet ÇETİN

Makâlât’ta Anasır-ı Erbaanın Kullanılışı / Kudret Ayşe YILMAZ

Yesevî Kültünün Hacı Bektaş-ı Velî’de Görünümü ve Dört Kapı Kırk Makam İlkesiyle Oluşan Gelenek Zinciri / Mehmet YARDIMCI

Bektaşîlik ve Müzik / Necdet KURT

Türk Sineması’nda Hacı Bektaş-ı Velî’nin Temsili / Nevin ARVAS

Hacı Bektaş-ı Velî’nin Makâlât Adlı Eserinde Geçen Ahlâkî İlkeler / Osman BİLEN

Sâfî Divanı’nda Hacı Bektaş-ı Velî ve “Tahmîs Ber-Nutk-ı Pîr Hazret-i Hünkâr Hâcı Bektâş-ı Velî” /  Özlem ERCAN

Hünkâr Hacı Bektaş-ı Velî (1209-1271) ve Türk Kültürü / Ramazan ÇİFTLİKÇİ

Pîr Sultan Abdal / Sunay DENİZ

Devrimci Bir Türk Sûfî: Hacı Bektaş-ı Velî / Şahin FİLİZ

Hacı Bektaş-ı Velî ve Bektaşîlik Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi / Şebnem Şerife ÖRDEK

Tekke Yapıları ve Bektaşîliğin Tekke Yapılarındaki Mekânsal Etkisi / Tuba Hatipler ÇİBİK - Filiz UMAROĞULLARI

Alevîlik ve Bektaşîlikte Hayvan Sembolizmi / Ümral DEVECİ

Halk İnançlarında Bektaşîliğin Son Dönem Devridaimi - Mitostratejik Yaklaşım / Yaşar KALAFAT

Armağan ki̇taplar

YAŞAR KEMAL

YAŞAR KEMAL

Bu çalışmada Yaşar Kemal üzerine yazılmış 35 yazı bulunmaktadır. Dileğimiz buradaki yazıların Yaşar Kemal’i değerlendirmede ve yeni eserler ortaya koymada bir katkısı olmasıdır. Çalışmayı hazırlarken kapsayıcı olması açısından sanatçının hayatından sanatçılığına, romancılığından şairliğine, hikâyeciliğinden denemeci ve röportajcılığına kadar farklı yönlerini içermesine gayret ettik.

EMİNE IŞINSU

EMİNE IŞINSU

Ihlamur Yayınlarınca okurlarına ulaştırılan Emine Işınsu Armağanı’nın üzerinden henüz iki yıl geçmeden yine Ihlamur Yayınlarınca -hatıralara duyulan bir saygı örneği olarak- yayınlanan elinizdeki bu kitap, Işınsu’nun her dem hayatımızın içinde olmaya devam edeceğini gösteren güzel bir örnektir.

MİLLÎ MÜCADELE EDEBİYATI

MİLLÎ MÜCADELE EDEBİYATI

2022 yılı Millî Mücadele’nin başarıya ulaşmasının 100. yılıdır. Elinizdeki kitap, Türk milletinin tarih sahnesinden çekilmemek adına Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde topyekûn verdiği silahlı mücadelenin şiir, roman, hikâye, tiyatro, anı, hitabet, mektup, süreli yayın gibi farklı türlerdeki edebî eserlere nasıl yansıdığını, Millî Mücadele ile ilgili birinci derecedeki bazı tarihî belgelerin edebiyattaki yerlerini ortaya koymayı hedeflemektedir.

EDEBİYATTA ÜTOPYA/DİSTOPYA

EDEBİYATTA ÜTOPYA/DİSTOPYA

Edebiyatta Ütopya / Distopya kitabını tüm olarak takip eden bir okur iki şeye şahit olacaktır. İlk olarak, bir tür ve felsefî bir düşünce biçimi olan ütopya ve karşı-ütopya kurgularının Türk ve Dünya edebiyatlarındaki gelişimine; ikinci olarak insan aklının ve bireyin, aydınlanma felsefesinden başlayarak postmodern evreye kadarki gelişimine.

KEMAL TAHİR

KEMAL TAHİR

Türk edebiyatına damga vuran Üç Kemal’lerden, toplumcu gerçekçi edebiyatın usta kalemi Kemal Tahir için hazırladığımız eserimizle okurumu selamlıyoruz.

TÜRK DÜNYASI EDEBİYATI

TÜRK DÜNYASI EDEBİYATI

“Ses Bayrağımız Türkçe’nin” medeniyet dili kimliğini dünyaya duyurmak amacıyla Türk Dünyası Edebiyatı Kitabı, Türkiye Dışındaki Modern Türk Edebiyatı adıyla bir armağan kitap hazırlandı.

HACI BEKTAŞ-I VELİ

HACI BEKTAŞ-I VELİ

Hacı Bektaş-ı Velî’nin temeli insanlığa, insan haklarına, toplumsal barışa ve eşitliğe dayanan görüşleri, UNESCO’nun da temel hedef ve amaçları arasında yer almaktadır.

AHİ EVRAN

AHİ EVRAN

Ahi Evran’ın Ahi Teşkilatında kültürü, eğitimi, bilimi ve diyaloğu teşvik etmes UNESCO’nun çalışma alanlarına yönelik toplumları teşvik eden kapsayıcı sistemiyle de uyumludur.

MALAZGİRT SAVAŞI VE SULTAN ALP ARSLAN

MALAZGİRT SAVAŞI VE SULTAN ALP ARSLAN

Elinizdeki kitap Malazgirt Savaşı ve etkilerini farklı bilim dalları bünyesinde incelemeyi hedeflemiştir.

YUNUS EMRE

YUNUS EMRE

Yunus Emre 700. Yılı Armağanı kitabında onun bütün yönlerinin ve eserlerinin farklı yönleriyle ve layıkıyla günümüzün bilimsel birikimi ve bilgi sistematiği içinde yeniden ele alınması önemli bir 700. yıl etkinliğidir.

MEVLANA

MEVLANA

2010 yılında yayınlanmış olan bu kitap 2022 yılında isme özel olarak yeniden çıkması planlanmaktadır.

EMİNE IŞINSU

EMİNE IŞINSU

Emine Işınsu Armağanı kitabının tohumları 2018 yılı sonlarında atıldı. Yayın hayatında 12 yılı geride bırakan IHLAMUR dergimizde, yaşayan ustalarımıza saygı ve vefa gayesiyle dosyalar, özel sayılar hazırlamak artık bir gelenek halini aldı

BİZ SİZİ ARAYALIM