Telefon
WhatsApp
Erdem ÖZDEMİR

Erdem ÖZDEMİR

Doç. Dr. Erdem ÖZDEMİR (erdem@uludag.edu.tr)

1980 yılında Sakarya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bursa’da tamamladı. 2003 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musıkisi Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler bölümünden mezun oldu. 2006 yılında Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Araştırma Görevlisi oldu. 2008 Yılında SAÜ SBE’den Folklor ve Müzikoloji yüksek lisan programından Emirdağ Abdallarında Müzik konulu tez ile mezun oldu. 2013 yılında “Türkiye Örneğinde Aşıklarda Müzik” adlı çalışmasıyla doktorasını tamamladı. 2010 yılında ilk solo albüm çalışmasını piyasaya sürdü. 2011 yılında İsveç Uppsala Üniversitesinde araştırmacı olarak görev yaptı. İsveç, Belçika, Fransa, İspanya, İngiltere, Çekya, Macaristan, Finlandiya, Almanya, Gürcistan, Katar ve Kırgızistan gibi ülkelerde bilimsel toplantılara katıldı, Türk müziğini tanıtıcı konserler verdi, sunum yaptı, uluslararası hakemli dergilerde makaleler yayınladı ve hakemlik yaptı. 2014 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarında Türk Müziği Ana Sanat Dalı kurucularından biri olarak göreve başladı. 2015 yılında hazırladığı doktora sonrası araştırma projesi için aldığı davet üzerine, kazandığı TÜBİTAK bursu ile Londra Üniversitesi SOAS’ta Orta Asya Türk müzikleri alanında bir yıla yakın Uygur müziği konusunda araştırma yaptı. Aynı kurumda Türkiye’de Aşık Müziği konulu seminer verdi. Aynı süre zarfında SOAS’ta Etnomüzikoloji Kuramları, Müzik ve Ritüel, Orta Doğu Müzikleri, Yahudi, Yiddish, Klezmer müzikleri, Müzikal Analiz konulu derslere katıldı. 2017 yılında B.U.Ü. Türk Halk Müziği Korosuna şef tayin edildi. 2018 yılı Haziran ayında Doçent ünvanı aldı. 2019 yılında B.U.Ü. Türk Devlet ve Akraba Toplulukları Araştırma Merkezine müdür olarak atandı. 2021 yılında B.U.Ü. Sosyal Bilimler Ensttüsü bünyesinde “Disiplinlerarası Türk Dünyası Müzikleri Ana Bilim Dalının kurucu başkanı oldu.

Tüm Yazarlar

BİZ SİZİ ARAYALIM