Telefon
WhatsApp
Atabey KILIÇ

Atabey KILIÇ

Prof. Dr. Atabey KILIÇ (atabeykilic@gmail.com)

1965 yılında Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Koççağız köyünde dünyaya geldi. Orta ve lise tahsilini ise 1977-1983 yılları arasında Kayseri Fevzi Çakmak Lisesinde yaptı. Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1987’de mezun oldu. 1988 yılında Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Programına başladı. 17. asrın önemli şahsiyetlerinden Mehmed b. Mehmed Altıparmak ve eserleriyle ilgili olan "Üskübî'nin Şerh-i Telhîs'i" adındaki master tezi 1990 yılında kabul edildi. 1990 yılında adı geçen enstitüye bağlı olarak doktora programına başladı. 18. yy.ın en meşhur ailelerinden olan Mîrzâ-zâdeler ailesinin tanınmış fertlerinden Mîrzâ-zâde Ahmed Neylî'nin hayatı, ailesi, edebî kişiliği, eserleri ve Divan'ının tenkitli metni ile ilgili olan "Ahmed Neylî Divanı" adlı tezi 1994 yılında kabul edildi. 1995’de Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak görev yapmaya başladı. 2000’de Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde göreve başladı. 2002 yılında “Eski Türk Edebiyatı” alanında doçent, 2007 yılında profesör oldu. Atabey Kılıç hâlen Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalında görev yapmaktadır.

Tüm Yazarlar

BİZ SİZİ ARAYALIM