Telefon
WhatsApp
Hasan KAVRUK

Hasan KAVRUK

Prof. Dr. Hasan KAVRUK (hasan.kavruk@inonu.edu.tr)

1957 yılında Aydın’da dünyaya geldi. İlköğrenimini Aydın-Bıyıklı'da tamamladı. Ortaöğrenimine Aydın Ortaklar İlköğretmen Okulunda tamamlayan Kavruk, Ankara Yüksek Öğretmen Okulu ile Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunudur. 1978-1980 yıllarında Ankara Hasanoğlan Öğretmen Lisesinde öğretmenlik, 1980-1988 yıllarında ise Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde asistanlık yaptı. Yüksek lisans ve doktorasını burada tamamladı. 1988'de İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümünde yardımcı doçent, 1997'de doçent, 2003'te profesör oldu. Halen İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü öğretim üyesidir. Eski Türk Edebiyatı ve Türkçe eğitimi alanında çalışmaları vardır. Eski Türk Edebiyatında Mensur Hikâyeler, Bahtiyar-nâme, Şeyhülislam Yahya Divanı, Türkçe Mesnevilerde Sebeb-i Telif, Geçmişten Günümüze Malatya Şairleri, Âşık Beyanî Hayatı Sanatı Bütün Şiirleri, Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Bursalı Mustafa Cinanî, Bedayiü'l-âsâr, Nev-Divân vb. yayımlanmış eserlerinden bazılarıdır. Ayrıca yurt içi ve yurt dışı dergilerde alanıyla ilgili yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.

Tüm Yazarlar

BİZ SİZİ ARAYALIM