Telefon
WhatsApp
İsmet ÇETİN

İsmet ÇETİN

Prof. Dr. İsmet ÇETİN (icetin@gazi.edu.tr)

Sivas’ta doğdu. Fırat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. 1980 yılında Kültür Bakanlığı’nda memuriyete başlayan 1986 yılından itibaren Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi’nde çalışmaya başladı. Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi ve Hitit Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. Türk kültürü, Türk edebiyatı,  Türk halkbilimi sahasında yaptığı bilimsel çalışmaları ile deneme, gezi yazısı ve hikâyeleri Devlet, Hedef, Töre, Türk Folklor Araştırmaları, Türk Folkloru, Halay, Erciyes, Türk Folklorundan Derlemeler, Türk Kültürü Araştırmaları, Karınca, Türk Yurdu, Türkiz, Hacı Bektaşi Veli, Erdem, Bilge, Gazi Eğitim Dergisi, Yeni Türkiye, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Dergisi, Turkish Studies ve Türk Dili dergilerinde yayımlandı. İsmet Çetin’in çalışma alanıyla ilgili; Türk Edebiyatında Hz. Cenknameleri, Kızılelma, Kızıl Sürgün, Fahimî, Tursun Fakih, Türk Halk Edebiyatı, Türk Halk Hikayecilği dışında başka kitapları ve kitap bölümleri bulunmaktadır.

Tüm Yazarlar

BİZ SİZİ ARAYALIM