Telefon
WhatsApp
Mehmet YARDIMCI

Mehmet YARDIMCI

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YARDIMCI (zileli.yardimci@gmail.com)

8 Ağustos 1945 günü Tokat’ın Zile ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Zile, Ankara ve Tokat’ta tamamladı. 1970’de Trabzon Fatih Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü’nü bitirdi. Lisans öğrenimini 1986’da Malatya İnönü Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladı. Yurdun çeşitli illerinde ilk, ortaokul ile liselerde öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. Cumhuriyet Üniversitesi Tokat Ziraat Fakültesi ile İnönü Üniversitesi’nde öğretim görevlisi ve yönetici olarak çalıştı. 1988 yılından sonra İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halk Edebiyatı Bölümü’nde öğretim görevliliği yaptı. Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası pek çok sempozyuma katıldı, tebliğler sundu. Mehmet Yardımcı’nın, yazı ve şiirlerini Tercüman İnci Eki, Hisar, Zile Postası, Çağıltı, Sanat, Kıyı, Varlık, Erciyes, Millî Folklor, İçel Kültürü, Türk Dili, Ozanca, Halk Kültürü, Tarla, Tokat Kültür Sanat, Ozanca, Türk Folkloru, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler, Millî Folklor, Tokat, İş Bankası Kültür Sanat Dergisi, Türk Dünyası gibi dergiler ile Prof. Dr. O. Nedim Tuna Armağanı, Prof. Dr. Saim Sakaoglu 55. Yıl Armağanı (1994), 50. Kültür ve Sanat Yılında Dr. Mehmet Önder’e Armağan (1998) gibi armağan kitaplarda yer aldı.

Tüm Yazarlar

BİZ SİZİ ARAYALIM