Telefon
WhatsApp
Hatice GÜNDOĞAN

Hatice GÜNDOĞAN

Dr. Hatice GÜNDOĞAN (hgundogan@ahievran.edu.tr)

1976 yılında Ankara’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı. 2000 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. 2005 yılında Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde hazırladığı “Tanzimat Sonrası Edebiyat Teorileri ve Şahabettin Süleyman Sanat-ı Tahrir ve Edebiyat’ı” başlıklı tezle yüksek lisansını bitirdi. 2018’de Atatürk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsüne sunduğu “Atatürk Devri Türk Edebiyatında Edebî Çevre ve Konu Olarak Ankara (1920-1923)” başlıklı tezle doktora eğitimini tamamladı. 2000-2012 yılları arasında Ankara, Çanakkale, Erzurum ve Kırıkkale’de, MEB’e bağlı ilk ve orta dereceli okullarda Türkçe ve Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği yaptı. 2012 yılında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde Türk dili okutmanı olarak göreve başladı. Halen öğretim görevlisi olarak görevine devam etmektedir. Yeni Türk edebiyatı sahasında çeşitli dergilerde yayımlanmış makaleleri, bilimsel toplantılarda sunulmuş bildirileri ve kitapları vardır.

Tüm Yazarlar

BİZ SİZİ ARAYALIM