Telefon
WhatsApp
Ertuğrul KARAKUŞ

Ertuğrul KARAKUŞ

Doç. Dr. Ertuğrul KARAKUŞ (ekarakus7984@hotmail.com)

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesinden mezun oldu. 10 yıl öğretmenlik yaptı. Üstün zekâlı çocuklara eğitim veren Manisa Bilim ve Sanat Merkezinde Dil Sanatları Danışmanı olarak atandı. Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde “‘Sesler’ Dergisi’ Üzerine Bir İnceleme (Çağdaş Makedonya ve Kosova Türk Edebiyatı)” konulu doktora tezini tamamladı. Kırklareli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Bulgaristan Filibe (Plovdiv) Paisiy Hilendarski Üniversitesi Türkoloji Bölümünde Yeni Türk Edebiyatı dersleri verdi. Ayrıca, Makedonya Uluslararası Balkan Üniversitesinde Türkçe dersleri verdi. Aynı zamanda; 2013-2016 yılları arasında, Makedonya Kalkandelen (Tetovo) Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Oryantalistik-Şarkiyat) bölümünde Türk Dili ve Edebiyatı dersleri verdi. Kırklareli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Leh. ve Edebiyatları Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Aynı üniversitede Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KIRKBAL) Müdürü olarak da görev yaptı. Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk, Karadağ, Sırbistan, Makedonya, Kosova, Bosna Hersek, Macaristan ve Avusturya’da “Balkanlar’da Türk-İslam Kültürü ve Mirası”yla ilgili araştırmalar yaptı. Hâlen, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Tüm Yazarlar

BİZ SİZİ ARAYALIM