Telefon
WhatsApp
Emine TEMEL ALEMDAR

Emine TEMEL ALEMDAR

Arş. Gör. Emine TEMEL ALEMDAR (emine.temel@istanbul.edu.tr)

Lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümünde tam burslu öğrenci olarak tamamladı. 2011’de adı geçen bölümden birincilikle mezun oldu. 2013’te Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Türk Dili Bilim Dalının yüksek lisans programından, 2018 yılında ise aynı bölümün doktora programından mezun oldu. 2016’dan beri İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde araştırma görevlisi olarak çalışmakta ve Enstitü tarafından yayımlanan Türkiyat Mecmuası’nda editörlük ve yazı işleri görevlerini yürütmektedir. Temel çalışma alanlarını Eski Türk Dili, Doğu Türkçesi, söz dizimi, sözcük öbekleri oluşturmaktadır. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan, sempozyum ve kongrelerde sunularak tam metni basılan ve editörlü kitaplarda yer alan 20’ye yakın bilimsel makalesi, bildirisi ve bölümleri bulunmaktadır. Akademik alanda Eski Anadolu Türkçesi ve Türk Dili I-II, Türk Dili Tarihi, Orta Türkçe; pedagojik formasyon alanında ise Öğretmenlik Uygulaması, Özel Öğretim Yöntemleri gibi dersler vermiştir/vermektedir.

Tüm Yazarlar

BİZ SİZİ ARAYALIM