Telefon
WhatsApp
Emine GÜVEN

Emine GÜVEN

Arş. Gör. Emine GÜVEN (emine.guven@hbv.edu.tr)

Nevşehir, Kaymaklı Kasabası’nda 1987 yılında doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini yine burada tamamladı. Lisans öğrenimini, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü’nde, Yüksek Lisans öğrenimini ise Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Türkoloji bölümünde tamamladı. Çağdaş Türk Lehçeleri, Sibirya Anabilim Dalında Doktora eğitimini sürdüren yazarın, “Hakas ve Kırgız Adı Üzerine, Karahanlı Türkçesinden Hakasçaya Ses Denklikleri, The concept, meaning, style of Çoñ used in Kyrgyz in the context of emphasizing positiveness, Names Formed by Numbers and Reasons for Giving These Names, Türk Dünyası Edebiyatından Iki Sair ve İki Şiir (Hamdi Giraybay ve Abdulhaluk Uygur), Türkiye Türkçesi ve Kırgız Türkçesi Arasındaki Yalancı Eşdeğerler, Türk Lehçeleri Arasındaki Aktarma Sorunları ve Özel Adlar Üzerine, Kırgız Atasözlerindeki Misafirlik Kavramı Üzerine” gibi lehçe çalışmaları mevcuttur. 2014 yılında başladığı iş yaşamı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak devam etmektedir.

Tüm Yazarlar

BİZ SİZİ ARAYALIM