Telefon
WhatsApp
Dursun GÜMÜŞOĞLU

Dursun GÜMÜŞOĞLU

Dursun GÜMÜŞOĞLU (dursungumusoglu@hotmail.com)

1956 yılında Erzincan’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı.  Atatürk Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü’nden mezun oldu. 1990 yılından bu yana Bektaşîlik, Bektaşî Edebiyatı ve Tarihi konularında araştırmaları devam etti. 2001 yılından günümüze kadar Osmanlıca divan, cönk, el yazması, metinlerden çeviriler yaptı. Sulh ve Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde Osmanlıca nüfus, evlenme kayıtları, mezar taşları, kitabelerin eski yazıdan yeni yazıya çevrilmesi ve sadeleştirilmesi ile ilgili bilirkişilik hizmetleri verdi. Alevîlik-Bektaşîlik konuları üzerine birçok sempozyum, panel, konferans, radyo ve televizyon programlarına katıldı. Evli ve iki çocuk babasıdır. Yayımlanmış Kitapları: Anadolu’da Bir Köy Eskikonak (2004), Ebu’l-Vefâ Menâkıbnâmesi (2006), Bektâşî Erkânnâmesi (2006), Ahmed Edîb Harâbî Dîvânı (2008), Sâdık Abdâl Dîvânı (2009), Hacı Bektaş Veli Velâyetnâmesi (2010), Bektaşîlik ve Bektaşîler (2012), Bektaşî İlm-i Hâli (2012), Karaca Ahmed Menâkıbnâmesi (2013), Vahdet-i Vücûd ve Mevcûd (2013), Tasvirü’l-Kulûb ve Börklüce Mustafa (2015), Bektaşî Sırrı (2017), Yayınlanmamış Bektaşî Fıkraları ve Bektaşî Fıkralarında İrfan (2019).

Tüm Yazarlar

BİZ SİZİ ARAYALIM