Telefon
WhatsApp
Dinçer ATAY

Dinçer ATAY

Dr. Öğr. Üyesi Dinçer ATAY (dinceratay@gmail.com)

Lisans eğitimini 2010 yılında Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladı. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı’nda “Vasfi Mahir Kocatürk – Hayatı, Sanatı ve Eserleri” başlıklı tezi ile yüksek lisans tahsilini yaptı. 2019 yılında; Ardahan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Yen Türk Edebiyatı Bilim Dalı’nda “ II Meşrutiyet Devri Türk Öykülerinde Kimlik İnşası” başlıklı tezini başarıyla savundu. 2012 den beri Kafkas Üniveristesinde görev yapmaktadır. Atay’ın uluslarası indekslenen çeşitli dergilerde yedi makalesi yayınlanmıştır.  Katıldığı on yedi sempozyum ve kongrede sunduğu bildirilerin on beşi, tam metin olarak; ikisi de kitapta bölüm olarak yayınlanmıştır. Ayrıca T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ahmet Yesevi Üniversitesi ortaklığında hazırlanan “Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II” projesinde on farklı edebiyatçı, yazar ve şairini maddelerini kaleme almıştır. 

Tüm Yazarlar

BİZ SİZİ ARAYALIM