Telefon
WhatsApp
Ayşe İLKER

Ayşe İLKER

Prof. Dr. Ayşe İLKER (ayseinceilker@gmail.com)

1960 yılında Manisa’nın Gördes ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin “Türk Dili Kürsüsü”nden 1982’de mezun oldu.  Gazi Üniversitesinde 1984 yılında Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun yönetiminde “Ersarı Türkmenleri Uludepe Ağzı” başlıklı Yüksek lisans tezini hazırladı. 1992 yılında, yine Ercilasun danışmanlığında tamamladığı “Batı Grubu Türk Yazı Dillerinde Fiil” teziyle “Dr.” Unvanını aldı. Türkiye’de Türk lehçeleri alanında yapılmış ilk mukayeseli çalışmalardan biri olan bu tez 1997 yılında Türk Dil Kurumunca basılmıştır. 1995 yılından itibaren Manisa Celal Bayar Üniversitesinde çalışmaya başladı. 2002 yılında Yeni Türk Dili Anabilim Dalında doçent oldu. 2009 yılında aynı anabilim dalında profesörlüğe yükseldi. Uluslararası ve ulusal pek çok makalesi yayımlanmıştır. En önemli eseri “Manisa Ağızları” adlı çalışmasıdır.   Bu eser Türk Dil Kurumunca basılmış ve Elginkan Vakfınca 2018 yılı Türk Kültürü Araştırma ödülünü dört araştırmacı ile birlikte almıştır. Bilimsel kitaplarıyla makaleleri dışında yayımlanmış iki hikâye ve bir deneme kitabı vardır. Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu üyesidir.

Tüm Yazarlar

BİZ SİZİ ARAYALIM